Välkommen till Fysik och teknik åk 7-9

Lammhults skola


Här kommer alla dokument, uppgifter och länkar att finnas.


Genvägar:

Åk 7

Åk 8

Åk 9Newtons%20vaggaiStock_000014422769XSmall.jpg


Grej of the day - föreläsningar samlas här!
Övriga dokument: