Åk 9 - material till undervisningen


Senaste läxan: v. 21 måndag, vara färdig med egen fakta om energikällor.


Vecka 16: Vi gör ett arbete om energikällor:
På de 2 halvklasslektioner som är kvar gör vi en praktisk teknikuppgift.
9 a - planering v. 18 - redovisning v. 21, 9 b - planering v. 20, redovisning v. 22

Vecka 11: Vi jobbar med NP-labb och läser vidare om kärnfysik. Begreppspapper finns här: presentation finns här:
Vecka 9: Vi utvärderar arbetet fysikjakten. Se dokument här: Vi fortsätter med att arbeta med kap. 12. Atom och kärnfysik.


Vecka 2-7 - fysikjakten, se uppdrag här:

Vecka 49
påbörjar vi arbetet kring kärnfysik. Se LPP här:
Vi kommer att arbeta med en Storyline "Fysikjakten" kring "teorin om allting" där ni kommer att bilda forskarlag och lösa olika uppdrag med bas i aktuell forskning. Vi inleder med film: Sli.se .
För att bevisa att ni platsar i ett forskarlag ska ni göra ett inträdesprov: Så här ska arbetet organiseras: Exempel på Storyline 1: Big Bang


Vecka 48 redovisar de sista grupperna och vi utvärderar arbetet, dokument finns här:
Vi starar upp nästa arbetsområde:

Vecka 35 startar vi igång ett teknikområde. LPP finns här:
Stödmall för arbetet:

Vecka 35-42 arbetar vi i smågrupper. Se uppgifter i LPP uppfinningar. Hur ni ska göra - arbeta utifrån stödmallen ovan!
Hjälp med grundläggande fakta? Se kap. 13 i fysikboken "Elektriska maskiner" och kap. 16 "Elektronik".
Bra länkar samlas här: mobilfakta.se

På halvklasslektionerna ska ni få arbeta med ett problemlösningsområde kring tillgänglighet och handikappanpassning, se uppgift: Här finns en länk till hjälpmedelscentralen. hjälpmedel till salu, etacbutiken.

Vecka 34 har vi introduktion och arbetar med repetitionsblad och självvärdering till utvecklingssamtalen.