Åk 8 - material till undervisningenSenaste läxan: Mån v. 21 - gör klart begreppspappret: Ons v. 22, begreppsförhör på el/energi. Läs på begreppspapper! Facit här:Veckoplanering

Vecka 22: Vi fortsätter med eljakten. Onsdag halvklass diskussionsuppgift här:

Vecka 19: Labbdags på onsdag, se här: Vi kommer att påbörja en paruppgift, eljakten: Faktablad om hushållsel till eljakten finns här: energirådgivningen.se


Vecka 18: Vi fortsätter med teori kring energi och effekt, se Powerpointen ovan. Begreppspapper finns här:

Vecka 15: Laboration magnetism/elektricitet på onsdagen. Vi träffas igen mån v. 18 (Prao v.16, Studiedag v. 17)

Vecka 12. Vi fortsätter med magnetism och ellära- Räknar med Ohms lag.


Vecka 9-10. Introducerar nytt arbetsområde om elektricitet, magnetism, energi m.m. Se LPP här: Hur fungerar våra apparater, diskussionsuppgift: Repetition ellära: Arbetsblad begrepp:


Vecka 5 och 6 repeterar vi ljus och avslutar faktadelen av arbetet.

På labbtid v. 6 ska ni få arbeta med en resonerauppgift:


sammanställd fakta finns här:


Vecka 3: Vi fortsätter med ljus, med genomgång om ljus som färg samt jobbar vidare med begreppen


Vecka 51: Vi fortsätter rita strålgångar genom linser, speglar. Tränar på begrepp, se vilka här:
På onsdag laboration, se här: Dokumentationen denna gång ska ske som en presentation med foton/bilder där ni ska lära ut den fakta som hör till laborationen.

Vecka 49: Genomgång av laborationer och genomgång av era frågor på ljus. Se frågor här: Powerpoints till genomgång:

Vecka 48: Vi påbörjar nytt arbetsområde om Ljus. LPP här: På onsdag laborationer, se här: Enkel fakta om ljus för fas 4: Skafferiet ljus. Checklista: Film om ljus: Sli.se ljusVecka 46 och 47 bearbetar vi och följer upp provet innan vi lämnar arbetsområdet. Dokument naturvetenskaplig undersökning:Vecka 45 repetition inför provet. Vi tittar på begrepp och jobbar med socrative.com. Viktiga begrepp här:
Vecka 43 går vi igenom kring provet och arbetar med paper "frågor om värme och väder".Här finns frågepapper till kapitlet:
Vecka 42 går vi igenom laborationerna och tittar på teori om värme, kapitel 8.

Vecka 41 onsdag, har ni laborationer. Se papper här. Ni ska skriva en rapport och lägga i dropbox. Ni som har den enkla, lämnar in pappret. Här finns en film från SLI om värmeledning och värmeenergi: Film Sli


Vecka 39-40 får ni arbeta med frågor om tryck. Leta efter svar i fysikboken kapitel 7. Ladda ner och spara svaren i Dropbox. Titta tillsammans på PP om tryck i gaser först. Här finns också en film om Växthuseffekten: Miljöfixarna

Vecka 37 på måndagen kommer vi att gå igenom repetitionsbladen. Jag kommer att samla in resterande förförståelsepapper. På onsdagen gör vi labbar på tryck, se här: Här finns Powerpoints om tryck som vi går igenom v. 38:

Vecka 36 kommer vi att arbeta vidare med repetitionsbladen och planera arbetsområdet om tryck, värme och temperatur. Vi gör en övning kring förförståelse och vi tittar på LPP:n. Papper för övning om förförståelse finns här:
En ungefärlig lektionsplanering över arbetsområdet finns här:


Uppgift v. 35: Vi jobbar vidare med begreppen och sammanställer era frågor. Repetition arbetsblad: 3.4 20, 4.1 4, 5.1 2, 6.4 13.
repetition 4 blad.docx
repetition 4 blad.docx
repetition 4 blad.docx
(dåliga kopior då jag har fotat av dem) Vi jobbar med dem som lösblad på lektionen!